Закони та інші нормативно-правові акти

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік

Конституція України

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про інформаційні агентства»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Закон України «Про рекламу»

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»

Закон України “Про ветеринарну медицину”

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про  дитяче харчування»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

Закон України « Про молоко та молочні продукти»

Закон України « Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин»

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків

Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР

Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів

Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах”

Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів “Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження”

Про затвердження Державних гігієнічних нормативів 137 90 “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs та Sr у продуктах харчування та питній воді”

Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті

Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин

Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

Про затвердження Державних санітарних правил і норм “Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування”

Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики   та продовольства України  «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин» від 08.08.2019 № 447

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Наказ Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2012 р. № 23 «Про затвердження переліку видів інформації, розпорядником якої є Секретаріат Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. N 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів від 21 листопада 2011 р. № 1330 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3»

Наказ МінАгрополітики України від 10.02.2016р. № 38 «Про затвердження порядку затвердження експортних потужностей,внесення  та виключення їх з реєстру експортних потужностей»

Наказ від 06.05.2003 № 197«Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств  і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів»

Постанова від 21.10.2013р. № 857 «Про затвердження порядку видачі ветеринарних документів»

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 10 вересня 2014 р. № 442 

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 667 — редакция от  02.09.2015

Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві

Про затвердження положень про територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 15.02.2016  № 45

Закон України “Про туризм”

Закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

Закон України “Про звернення громадян”

Указ Президента України № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” (законопроект №1581-д)

Закон України №2042 “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції”

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких проводяться заходи державного нагляду (контролю) у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін  на житлово-комунальні послуги, лікарські засоби та вироби медичного призначення

Закон України вiд 30.06.1993 року, №3353-XII “Про дорожній рух”

Закон України вiд 05.10.2006 року, №229-V “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 року, №217 “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 року, №694 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року, №1200 “Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 року, №1259 “Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 06.04.2010 року, №174 “Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів” 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №644 “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.01.2013 року, №29 “Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України  «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України  «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про ринок природного газу»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про транспорт»

Закон України «Про автомобільний транспорт»

Закон України «Про телекомунікації»

Закон України «Про поштовий зв’язок»

Закон України «Про банки і банківську діяльність»

Закон України «Про страхування»

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»

Постанова КМУ від 30.01.2019р. №54 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів»

Постанова КМУ від 17.08.2002р., № 1177 «Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів»

Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будиком затвердженого Постановою КМУ від 05.09.2018р. №712

«Правила побутового обслуговування населення» затверджені постановою КМУ від 16.05.1994  N313

«Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» затверджені постановою КМУ від 21.07.2005 № 630

«Правила надання послуг з вивезення побутових відходів» постанова КМУ від 10.12. 2008 № 1070

«Правила надання населенню послуг з газопостачання» затверджені постановою КМУ від 09.12.1999 р. № 2246

«Правила користування електричною енергією для населення» затвердженні постановою КМУ від 26.07.1999 р. N 1357

«Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості» затверджений постановою від 17.02.2010 N 151

«Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України12.2006  N 1196

«Порядок організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом» затверджені наказом Міністерства інфраструктури 15.07.2013 № 480

«Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» затверджені постановою КМУ від 26.09.2007 №1184

«Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» затверджені постановою КМУ від 23.12.2004 № 1735

«Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджені постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295

«Правила надання послуг поштового зв’язку» затверджені постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270

«Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615

«Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів» затверджених наказом Міністерства промислової політики України від  29.12.2004  № 721

«Ліцензійні умов провадження туроператорської діяльності» затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від  10.07.2013 № 465

«Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2015 № 19

«Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» затверджені постановою НБУ від 10.05.2007 № 168;
Інструкції затверджені Наказом Українського союзу  об’єднань, підприємств і організацій  побутового  обслуговування населення  27.08. 2000 р. N 20

«Інструкція  щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття»

«Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів  із шкіри, головних уборів»

«Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття та в’язання трикотажних виробів»

«Інструкція  щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів»

«Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів»

«Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних  металів і  дорогоцінного каміння»

«Інструкція щодо надання послуг лазень і душів»

«Інструкція щодо надання послуг з прання білизни»

«Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури»

«Інструкція щодо надання перукарський, манікюрних та педікюрних послуг»

Інструкція щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів

«Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів» затверджені Наказом Мінекономрозвитку та Мінагрополітики України від 11.01.2018 № 18/14.

«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» затверджені Постановою КМУ від 15.06.2006р., № 833.

«Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» затверджені Постановою КМУ від19.03.1994р., № 172

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 р. за № 1257/14524 затверджений Наказом Мінекономіки України від 19.04.2007р., №104

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997р., №1442

«Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002р., №506

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами» затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 24.07.2002 р.

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань  європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185

«Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам господарювання на праві власності» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 р. № 802

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках» затверджених Наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, МВС, ДПА, Держстандарту від 26.02.2002р., №57/188/84/105

«Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів» затверджених Наказом Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969

«Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» затвердженого Постановою КМУ від 13.01.2016 №94

«Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів» затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1062

«Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями» Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках» затверджених Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058

«Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» затвердженого Постановою КМУ від 08.07.2015 № 474

«Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» затверджених Постановою КМУ від 04.06.2015 № 374

«Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології» затверджених Наказом Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837

«Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» затверджених Наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747

«Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193

«Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин» затверджених Наказом Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914

«Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» затверджених Наказом Мінекономрозвитку від 21.12.2015 №1719

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»

Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»

Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду, від 11.06.2012 №690

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 514 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1368 «Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 632 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 381 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів»

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України «Про державні лотереї в Україні»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закон України «Про електронну комерцію»

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 148 «Деякі питання формування розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку»

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Акт, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08. 2019 р. № 446 “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР”

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №894/2019 Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду від 19.04.2019 № 677

Секторальний план

Регулювання діяльності Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 648 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”

– Наказ Мінагрополітики від 07.03.2018 №130 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини» ( .pdf , 5.89 Мб )

·         Додаток 1 ( .docx , 38.60 Кб )

·         Додаток 2 ( .docx , 36.42 Кб )

·         Додаток 3 ( .docx , 31.30 Кб )

·         Додаток 4 ( .docx , 27.34 Кб )

·         Додаток 5 ( .docx , 32.03 Кб )

·         Додаток 6 ( .docx , 25.49 Кб )

·         Додаток 7 ( .docx , 28.60 Кб )

·         Додаток 8 ( .docx , 26.44 Кб )

·         Додаток 9 ( .docx , 22.17 Кб )

·         Додаток 10 ( .docx , 30.60 Кб )

·         Додаток 11 ( .docx , 56.27 Кб )

·         Додаток 12 ( .docx , 27.60 Кб )

– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни від 08.08.2019 №447 “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин”;

– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 №446 “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійнодіючих процедур, заснованих на принципах НАССР”

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24 серпня 2019 року №787 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Регулювання діяльності Управління фітосанітарної безпеки

– https://dpss-ks.gov.ua/zakonodavstvo-u-sferi-karantinu-roslin

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 34 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» 

– Постанова Кабінету Міністрів України від  23 січня 2019 р. № 33 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

– Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 07 травня 2019р. № 242 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин».

– Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 24  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2019 № 170 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 198  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Регулювання діяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

– https://dpss-ks.gov.ua/aktualna-informaciya

– Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.  № 1164  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.08.2020 № 1788 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Регулювання діяльності Управління захисту споживачів:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 54  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарстваУкраїни від 29.01.2020 №94 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 185  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарстваУкраїни від 06.11.2019 №324 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології»

– Постанова Кабінету Міністрів України від  6 березня 2019 р. № 183  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2019 №2500 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення«»

Регулювання діяльності Сектору контролю за регульованими цінами:

– https://dpss-ks.gov.ua/normativno-pravova-baza-2

– Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1064  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарстваУкраїни від 26.08.2020 №1637 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін»