Законодавство у сфері карантину та захисту рослин

Закон України “Про карантин рослин”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Указ Президента України 31.01.2006 № 81 “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 “Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1177 “Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрований в Мін’юсті 07.03.2012 №380/22912

Наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 № 731 “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.11.2006 № 690 “Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 № 716 “Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 червня 2012 року “Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів”

Наказ Міністерства агарарної політики та продовольства від 07.05.2019 № 242 Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин

«Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ  карантинних бур’янів», затверджена наказом Міністерства аграрної політики   України від 27.01.2005 №40

«Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука», затверджена наказом Міністерства аграрної політики   України від 28.03.2005 №117

Кодекс України про адміністративні правопорушення

ДСТУ 3355—96 ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РОСЛИННА «Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.09.2013 №534 “Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення”

Закон України Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України

Наказ міністерства аграрної політики від 21.10.2015 №401 “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

Закон України про гуманітарну допомогу

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 33 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 “Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487 “Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки»

Закон України  «Про захист рослин»

Закон України «Про пестициди та агрохімікати»

Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова кабінету міністрів України №746 від 18 вересня 1995 року «Про затвердження Порядку одержання допуску   (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.1998 року «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві  Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98»