З початку року на Херсонщині виявили порушення законодавства у сфері ринкового нагляду

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області звертається до підприємців, які здійснюють надання нехарчової продукції на ринку України щодо виконання вимог Законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про загальну безпечність нехарчової продукції», інших нормативно-правових актів у сфері ринкового нагляду, у тому числі технічних регламентів. Відповідно до вимог вищезазначених нормативно-правових документів, суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на ринку лише безпечну продукцію.

Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Безпечна нехарчова продукція (далі – продукція) – будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням:

  • характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо встановлення і технічного обслуговування;
  • попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;
  • застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо).

Наголошуємо, що суб’єкти господарювання перед наданням продукції на ринку зобов’язані перевірити наявність на продукції, її пакуванні вищезазначеної інформації, пересвідчитись, чи відповідає продукція вимогам відповідних технічних регламентів.

У разі, якщо органом ринкового нагляду встановлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів щодо приведення такої продукції у відповідність із встановленими вимогами.

Так, протягом І кварталу 2021 року відділом ринкового нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській областіздійснено 12 державних заходів: 7планових перевірок,2 позапланові перевірки відповідно доінформації, що надійшлаза допомогою Національної інформаційної системи державного ринкового нагляду (НСРН) про продукцію, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам нормативних документів,та 3 перевірки стану виконання суб’єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

За результатами проведених державних заходів, через невідповідність вимогам Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», Технічним регламентам, суб’єктам господарювання надано 14 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Застосовано адміністративно-господарських санкцій – 204 тис. грн., із них за введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам згідно з п. 2 ч. 2 ст. 44 Закону, у сумі 51 тис грн, та за невиконання рішень про вжиття обмежувальних корегувальних заходів відповідно до пп. 3, 2 ч. 4 ст. 44 Закону, у сумі 153 тис грн.