Хвороби та шкідники соняшника

Розширення посівних площ соняшнику, порушення сівозмін, скорочення періоду повернення культури на місце попереднього вирощування, яке відбувається в останні десятиріччя призвело до масового ураження рослин хворобами. Хвороби призводять до недобору в середньому 20-25% урожаю, а у роки епіфітотій до 50% і більше. На соняшнику зареєстровано понад 80 хвороб. В нашому регіоні найбільш шкідливими є несправжня борошниста роса (пероноспороз), фомопсис, фомоз, іржа, альтернаріоз, септоріоз.

На поширення кожного виду  хвороб, у першу чергу  впливають погодні умови року. Так, прохолодна, дощова погода сприятиме поширенню пероноспороза. У разі рясних опадів та високої вологості повітря листки, стебла, корені соняшнику соняшника, можуть уражуватися білою та сірою гниллю, фомозом. За підвищеної температури і вологості повітря можливе осередкове поширення фомопсису, за дефіциту вологи – іржі.

Для боротьби з грибними хворобами використовують фунгіциди, дозволені до використання в Україні. Одним із важливих елементів системи захисту є визначення оптимальних строків та кількість обробок фунгіцидами. За даними різних дослідників, оптимальний час обприскування фунгіцидами варіює від фази 4-6 листків – до фази цвітіння. Рекомендована кількість обробок може становити 1, при необхідності 2, а подекуди навіть 3 обробки фунгіцидами в залежності від погодних умов і прогнозованого розвиту хвороб на кожному окремому полі. Найбільш ефективним є дворазове використання фунгіцидів, яке забезпечує зниження розвитку хвороб листя на 70-80%, причому другу обробку проводити через 14 діб після першої.

Перед початком проведення обробок слід обов’язково визначитись з видом захворювання, а у разі одночасного знаходження декількох збудників – обрати фунгіцид, який має лікувальну дію на декілька патогенів, або проводити обробки баковими сумішами. Перед змішуванням фунгіцидів слід впевнитись у тому, що вони можуть використовуватись разом.

Фунгіциди, рекомендовані проти хвороб соняшнику по діючої речовині:

карбендазим – біла та сіра гнилі, фомоз, пероноспороз;

пікоксистробін– борошниста роса, іржа, септоріоз;

ципроконазол – іржа;

азоксистробін –  справжня та несправжня борошнисти роси;

флутріафол– іржа, борошниста роса, септоріоз;

фенамідон – альтернаріоз несправжня борошниста роса;

пропамокарб гідрохлорид  несправжня борошниста роса; фомоз, фомопсис; гніль біла, гніль сіра, борошниста роса;

тебуконазолборошниста роса, гнилі, іржа, септоріоз, альтернаріозу;

трифлоксистробін –  борошниста роса, гнилі, альтернаріоз, іржа;

дімоксистробін- альтернаріоз, гнилі (біла, сіра);

боскалід – альтернаріоз, склеротініоз, фомоз;

протіоконазол –   альтернаріоз, сіра гниль, склеротініоз;

флуопірам – сіра гниль, борошниста роса, альтернаріоз, склеротеніоз;

піраклостробін – несправжня та справжня борошнисті роси;

цимоксаніл– борошниста роса; несправжня борошниста роса, гнилі;

фамоксадон –  несправжня борошниста роса; фомоз, фомопсис; гнилі біла та сіра;

ципродиніл –  пероноспороз, фомоз, фомопсис, септоріоз, іржа, склеротиніоз

Також за теплої й вологої погоди посіви соняшнику, з країв полів чи в суціль, заселятиме геліхризова попелиця. За посушливих погодних умов можливе масове розмноження трипсів, саранових, за помірно-вологихклопів, листогризучих і підгризаючих совок, лучного метелика.

У разі заселення рослин соняшнику попелицями понад 20% рослин і наявності на кожній 40-50 екз. та за відсутності ентомофагів; клопами (за чисельності 2 екз. на кошик) до початку цвітіння культури знешкоджують фітофаги Децисом f-Люкс, 25 ЕС, КЕ, 0,3-0,5 л/га, Фуфаноном, 570 КЕ, 0,6 л/га, Енжіо, 247 SC, КС, 0,18 л/га. За наявності у посівах соняшнику, 2-3 гус./м2 підгризаючих совок та 3-5 гус./м2 листогризучих совок, 8-10 екз./м2 у фазі 4-6 листків, 20 екз./м2 – формування корзинок – цвітіння – гусениць лучного метелика  застосовують інсектициди: Децис f – Люкс 25 ЕС, КЕ 0,3-0,5 л/га, Коннект 112,5 SC, КС, 0,5-0,6 л/га, Вантекс, Мк. с. 0,1 л/га та інші препарати дозволені до використання в Україні. Найефективніші суміші фосфорорганічних і піретроїдних інсектицидів у половинних нормах.

При застосуванні пестицидів обов’язково слід враховувати рекомендації його виробника щодо умов застосування препарату, а саме температурного режиму.

Під час проведення захисних заходів  слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 та правил особистої гігієни.