Спеціалісти Сектору за регульованими цінами розповідають про систематичні порушення в частині формування, встановлення та застосування тарифів

До повноважень Сектору  контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області належить здійснення контролюючих функцій у сфері дотримання законодавства про ціни та ціноутворення суб’єктами господарювання при наданні житлово – комунальних послуг.

При здійсненні планових та позапланових перевірок в частині формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення спеціалісти Сектору виявляють системні порушення суб’єктів господарювання.

Одним із основних порушень є невідповідність законодавству процедури встановлення тарифу. Тобто не проводиться оприлюднення наміру коригування тарифу та рішення про встановлення тарифу. Також невідповідність дати оприлюднення нових тарифів даті фактичного застосування, відсутність наказу на введення в дію.

Дуже часто зустрічаються випадки, коли розрахунок складової тарифу не відповідає Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869.

В даному Порядку чітко прописано правильність розрахунку складової тарифу по кожній статті затрат.

Системним порушенням при розрахунку тарифу є відсутність річних планів ліцензованої діяльності або ж розроблені плани з порушенням діючого законодавства.

Річні плани господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами ліцензованої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних, за останні п’ять років, та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів.

Річні плани господарської діяльності погоджуються органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання або водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості та річного планованого прибутку на планований річний обсяг централізованого водопостачання або водовідведення, визначений річними планами.

Допускаються суб’єктами господарювання випадки включення до структури тарифів непередбачених законодавством витрат або  витрат понад установлені норми, а також включення до складу інших витрат операційної діяльності суми безнадійної дебіторської заборгованості, суми нестач.

Неодноразово при перевірках формування, встановлення та застосування тарифу на послугу водопостачання та водовідведення були виявлені факти подвійного включення витрат у розрахунок тарифів.

Зустрічається завищення норм витрат паливно – мастильних матеріалів, тобто порушення наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 №43 «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті».

Аналогічні порушення суб’єктами господарювання допускаються при розрахунку тарифу на послугу поводження з побутовими відходами, надання послуги теплопостачання.

Спеціалістами Сектору контролю за регульованими цінами при здійсненні планових та позапланових перевірок у разі виявлення порушень законодавства накладаються штрафні санкції відповідно до Закону України “Про ціни та ціноутворення”. Відповідно до статті 20 цього Закону, при здійсненні контролюючих функцій, у разі виявлення невідповідностей в документах накладаються штрафні санкції на суб’єктів господарювання у сумі – 17 тис грн. При здійсненні перешкод посадовим особам при виконанні контролюючих функцій накладаються штрафні санкції – 34 тис грн. У  разі отримання суб’єктами господарювання необґрунтовано отриманої виручки накладаються штрафні санкції 100% від суми необґрунтовано отриманої виручки. А також надається припис для повернення коштів шляхом перерахунку споживачам.