Сільськогосподарські культури. Що краще обрати: сорт чи гибрид?

Щороку перед початком посівної компанії перед кожним керівником фермерського господарства постає питання, що краще обрати: сорт чи гібрид, адже сільськогосподарське виробництво має на меті одержання максимального прибутку від продажу тієї чи іншої продукції.

В Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі – Реєстр), надан великий перелік різноманітних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, оригінаторами або підтримувачами яких є безліч установ (підприємств, організацій). 

Створення високоврожайних сортів (гібридів) сільськогосподарських культур, стійких до шкідників та хвороб, адаптованих до умов вирощування, відбувається шляхом штучного добору, під час якого селекціонери постійно проводять оцінку сукупності організмів одного виду та окремих рослин. На кожному етапі добору селекційний матеріал, що не відповідає тим вимогам, яких прагне досягти селікционер, проходить жорстку вибраковку.

Тож, у чому полягає відмінність сорту від гібрида?

Сорт рослин – це сукупність рослин, що створена шляхом селекції, і має певні морфологічні, фізіологічні, господарські ознаки і властивості, які зберігаються при розмноженні. Однією з головних характеристик сорту є його здатність зберігати свої властивості при багаторазовому вирощуванні. Особливість сортів – це їх відмінність між собою, адже кожен сорт має своє «обличчя», свій «характер», свої, тільки йому притаманні властивості.

Сорти народної селекції, які отримані внаслідок тривалого масового відбору та пристосовані до певних кліматичних умов вирощування, є місцевими сортами, що використовуються в якості вихідного матеріалу для селекційної роботи.

Селекційні сорти створюють в науково-дослідних установах. Вони поділяються на:

лінійні сорти — потомство однієї рослини, що самозапилюється, отримане методом індивідуального відбору. Лінійні сорти відрізняються від інших вирівняністю за всіма ознаками;

сорти-популяції — генетично однорідна сукупність рослин, зазвичай, перехреснозапильних, які можуть відноситися навіть до різних різновидів, але мають одну або декілька загальних ознак;

сорти-клони — відібране потомство однієї вегетативно розмноженої (шляхом живцювання, ділення, щеплення) рослини. Дані сорти — генетично найбільш однорідні.

Останніми роками в світі широкого застосування набувають сорти, що створені з використанням методів генної інженерії, проте порушення норм просторової ізоляції та технології вирощування таких сільськогосподарських рослин може призвести до неконтрольованого перехресного запилення сортів сільськогосподарських рослин, вільних від генетично модифікованих організмів, з сортами сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, внаслідок чого суб’єкт господарювання несе матеріальні збитки (зменшується вартість товарної продукції) та може бути притягнутим до відповідальності.

Гібрид – це організм, в якому поєднаний генетичний матеріал різних клітин або організмів. Головною характеристикою гібриду є прояв ефекту гетерозису в першому поколінні. Гетерозис у гібридів проявляється в підвищенні зростання, життєздатності, більш інтенсивному обміні речовин і більшій врожайності. Отже, створення гібридів має на меті, насамперед, одержання підвищеної врожайності культури в першому поколінні, а також використання корисних характеристик, що відсутні в материнських популяціях. Перелік гібридів в Реєстрі дає змогу використовувати гібриди, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища, в тому числі інтенсивного типу (для одержання максимальних урожаїв на підвищеному агрофоні); середньопластичних, які мають широкий адаптивний потенціал (для отримання відносно стабільних урожаїв на полях з нестабільним агрофоном), і високостабільних (для одержання гарантованого врожаю в умовах змінних метеорологічних факторів на бідних за поживним складом ґрунтах). 

Дана інформація має рекомендаційний характер.

У разі виникнення запитань, за консультативною допомогою звертайтеся до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.