Щодо знищення насіння, яке не може бути використане на посів, для кормових та продовольчих цілей

Відділ контролю в насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області доводить до відома суб’єктів господарювання, що насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі та садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника насіння (стаття 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»).

Насіння та/або садивний матеріал підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів  під наглядом посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва згідно ПОРЯДОКУ знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях.

Послідовність документації на знищення насіння та/або садивного матеріалу:

  • заява підприємства до територіального органу Держпродспоживслужби;
  • наказ територіального органу Держпродспоживслужби на проведення знищення;
  • перевірка наявності документів у власника насіння (протоколи випробувань, копії сертифікатів) та перевірка документів у підприємства, що знищує насіння (свідоцтво на право проведення робіт та методику на ліквідацію насіння і садивного матеріалу, а також документ на право перевезення шкідливих вантажів);
  • повідомлення місцевого органу влади про знищення не пізніше чим за три дні;
  • складання акту про знищення в чотирьох екземплярах (перший в Держпродспоживслужбу, другий – власнику насіння, третій – підприємству, що проводить знищення, четвертий – до органів місцевої влади з чотирма підписами);

Між власником насіння/садивного матеріалу та підприємством, що проводить ліквідацію насіння/садивного матеріалу заключається ДОГОВІР на здійснення комплексного обслуговування з виконання операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, в якому висвітлені наступні питання: предмет договору; порядок виконання, задачі та приймання робіт і послуг; вартість робіт (послуг) та порядок розрахунків; права, обов’язки, відповідальність сторін; форс-мажор; особливі умови; термін договору.

 В додаток до договору  вносять  ПРОТОКОЛ  ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ  ЦІНИ.

Інформація має рекомендаційний характер.

У разі виникнення питань, за консультативною допомогою звертайтеся до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13.