Кратність інспектування потужностей операторів ринку харчових продуктів протягом року

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 року № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» періодичність здійснення планових заходів державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та у сфері ветеринарної медицини визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу. На основі нарахованої суми балів кожна потужність (об’єкт) відповідно до шкали балів відноситься до певного ступеню ризику.  Налічується 5 ступенів ризику: дуже високий, високий, середній, низький і незначний.

Планові заходи державного контролю здійснюються з періодичністю:

-з дуже високим ступенем ризику – інспектування проводиться не більше чотирьох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;

-з високим ступенем ризику – інспектування здійснюється не більше трьох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;

-із середнім ступенем ризику – інспектування – не більше двох разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік;

-з низьким ступенем ризику – інспектування – не більше одного разу на рік, аудит – не більше одного разу на два роки;

-з незначним ступенем ризику – інспектування – не більше одного разу на два роки, аудит не проводиться.

Кількість балів, ступінь ризику від провадження господарської діяльності та періодичність здійснення планових заходів державного контролю визначаються в актах категоризації потужності у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів або у сфері ветеринарної медицини, які складаються державними інспекторами територіальних органів Держпродспоживслужби щодо кожної потужності.