Експлуатаційні дозволи – документи дозвільного характеру

Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» від 21.12.2017 № 2264-VIII внесені зміни в ст. 23 Закону України «Про основні принципи до безпечності та якості харчових продуктів», яка регламентує отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Зокрема, суттєві зміни відбулися в частині надання інформації, яку оператор ринку зазначає в заяві з метою отримання експлуатаційного дозволу, а саме: найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва). Заява про видачу експлуатаційного дозволу підписується оператором ринку або уповноваженою ним особою.

Видачі експлуатаційного дозволу передує інспектування потужності (позаплановий захід державного нагляду (контролю), за результатами якого, визначається її відповідність вимогам законодавства, приймається рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу. У разі прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу на провадження діяльності оператором ринку, пов’язаної з виробництвом та або/зберіганням харчових продуктів тваринного походження, його видача здійснюється протягом двох робочих днів після отримання територіальним органом компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати (адміністративного збору) (п. 15 ст. 23 Закону).

Наголошуємо, що відповідно до п. 4, ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг. До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.

Тобто, на даний час за видачу експлуатаційного дозволу справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати (від 1600 гривень до внесення змін до законодавчих актів із врахуванням ЗУ № 1174- VIII).

Експлуатаційні дозволи на провадження діяльності з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження; з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів є документами дозвільного характеру та повинні видаватися через центри надання адміністративних послуг.