Управління фітосанітарної безпеки


І. Загальні положення.

1.1. Управління фітосанітарної безпеки (надалі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (надалі – Головне управління) Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) та підпорядковується насамперед начальнику управління фітосанітарної безпеки – головному державному фітосанітарному інспектору,а також начальнику Головного управління Держпродспоживслужби   в Херсонській області.

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України та  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами та нормативними актами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами

1.3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держпродспоживслужби України по всій території Херсонської області.

1.4. Управління організовує та виконує у межах своїх повноважень вимоги законодавчих актів, які входять до їх компетенції  та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

ІІ. Завдання та функції.

2.1. Управління  відповідно до покладених на нього  завдань:

2.1.1. Реалізовує державну політику у сферах карантину та захисту рослин.

2.1.2. Здійснює в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи.

2.1.3. Охороняє територію Херсонської області від занесення регульованих шкідливих організмів.

2.1.4. Виявляє регульовані шкідливі організми.

2.1.5. Запобігає проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.

2.2. Здійснює:

2.2.1. інспектування та моніторинг відповідної території, об’єктів регулювання;

2.2.2. нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розроблення разом із науково-дослідними установами прогнозів розвитку і поширення шкідливих організмів;

2.2.3. перевірки за додержанням підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

2.3. державний контроль за:

2.3.1. дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів регулювання;

2.3.2. використанням біологічних контрольних організмів;

2.3.3. дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

2.3.4. дотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;

2.3.5. оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;

2.3.6. проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування і торгівлі засобами захисту рослин;

2.3.7. вмістом залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

2.3.8. проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;

2.3.9. дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин;

2.4. державний фітосанітарний контроль за:

2.4.1. охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, у тому числі в межах території Херсонської області та об’єктів природно-заповідного фонду незалежно від їх підпорядкування, полезахисних та інших захисних лісових смуг і лісів у межах населених пунктів;

2.4.2. рослинами, продуктами рослинного походження та іншими об’єктами регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);

2.4.3. діяльністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов’язана з обігом рослин;

2.4.4. виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання.

2.5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.5.1. Проводить реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, та забезпечують ведення загальнодержавного реєстру таких осіб.

2.5.2. Проводить екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.

2.5.3. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин.

2.5.4. Бере участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань карантину та захисту рослин.

2.5.5. Організовує та здійснює державний контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

2.5.6. Поширює серед громадян інформацію у сфері карантину та захисту рослин.

2.5.7. Видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання.

2.5.8. Видає сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження та сертифікати відповідності щодо вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

2.5.9. Проводить науково-дослідні роботи у сфері карантину та захисту рослин.

2.5.10. Вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та скасування карантинного режиму.

2.5.11. Вживає відповідно до законодавства термінових заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню.

2.5.12. Відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

2.5.13. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.

2.5.14. Готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до їх компетенції.

2.5.15. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України .

2.6. Управління з метою організації своєї діяльності:

2.6.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням.

2.6.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

2.6.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.6.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

2.6.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

2.6.6. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.