Інформація для звернення громадян

У випадку виявлення порушення норм цінового законодавства – Ви можете звернутися до Сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Підставою для здійснення позапланових заходів згідно з пунктом 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. У зверненні необхідно обов’язково зазначити:

– найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця у відношенні якого подається звернення;

– місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання, у відношенні якого подається звернення;

– місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи – підприємця, у відношенні якого подається звернення;

– обґрунтувати суть питання щодо якого виникла потреба у поданні запиту;

– надати підтверджуючи документи, що засвідчують про застосовані ціни (тарифи), тобто чеки, квитанції, рахунки тощо.

Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю).

Звернення можна надіслати поштою або звернутись особисто за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 17, 2 поверх, телефон (0552) 32-17-37.

У разі отримання всієї необхідної інформації, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області буде вжито вичерпних заходів з метою запобігання можливих порушень вимог законодавства у сфері ціноутворення.