Державний контроль за регульованими цінами

Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін здійснює Cектор контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Повноваження, права та обов`язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері ціноутворення, визначаються Законами України «Про ціни і ціноутворення» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Державний контроль у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що застосовують державні регульовані ціни у різних сферах та галузях економіки.

Зокрема, у галузі торгівлі державні регульовані ціни застосовуються суб’єктами господарювання на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних закладах.

На фармацевтичному ринку встановлено контроль за дотриманням запроваджених механізмів регулювання цін на лікарські засоби суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі, у тому числі на ліки, що придбаваються за рахунок коштів бюджету.

У сфері надання житлово – комунальних послуг державний контроль за тарифами запроваджено для суб’єктів господарювання, які надають (виробляють) послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з поховання.

Окрім цього, здійснюється контроль за дотриманням державних регульованих цін і тарифів підприємствами – монополістами, що здійснюють свою діяльність, зокрема, на ринку надання телекомунікаційних, поштових послуг, послуг з перевезень на залізничному, міських пасажирських видах транспорту, з продажу природного газу та електроенергії, на численні платні послуги, які встановлюються уповноваженими органами державної влади.

Також Cектор організовує розгляд звернень громадян з питань державної дисципліни цін, виявляє та усуває причини, що призводять до подання скарг громадянами.

За результатами перевірок у разі встановлення порушень державної дисципліни цін до суб’єктів господарювання – порушників застосовуються адміністративно – господарські санкції та надаються органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.