Про управління

Управління здійснює повноваження, визначені Законом України «Про насіння і садивний матеріал» (із змінами, внесеними згідно із Законом №863-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, №4, ст.39), який визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу та реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у насінництві та розсадництві.

Згідно Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, затвердженого наказом Держпродспоживслужби України від 25.02.2016 №17 відповідно до покладених завдань управління контролю в сфері насінництва та розсадництва здійснює нагляд (контроль) за:

  • Діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи: лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння та садивного матеріалу; дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу.
  • Дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі.
  • Дотриманням суб’єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння та садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг.
  • Дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах, підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
  • Здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі, сортову сертифікацію насінницьких посівів та відбір проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості.
  • Приймає участь у розгляді звернень суб’єктів аграрного ринку та громадян із спірних питань щодо проведення оцінки якісних показників насіння та садивного матеріалу і вживанні заходів щодо об’єктивного їх вирішення.