Що потрібно знати особам, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, щодо порядку реєстрації осіб

До відома: об’єкти регулювання – будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією України.

Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області інформує, що згідно статті 27 Закону України «Про карантин рослин» та наказу Міністерства аграрної політики України від 21.11.2006 N 690 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання» реєстрації у ГУ Держпродспоживслужби підлягають особи, які:
● здійснюють господарську діяльність з обігу об’єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах;
● виробляють насіннєвий та садивний матеріал;
● здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;
● здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;
● здійснюють зберігання та переробку зерна.

Для реєстрації, яка здійснюється на безкоштовній основі, особи подають заяву про проведення перевірки та реєстрацію особи до ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області, у якій зазначаються: для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника; для фізичної особи–підприємця – прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання; номер телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів (за їх наявності). До заяви додаються виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Державний фітосанітарний інспектор протягом 5 робочих днів з моменту надходження заяви про проведення перевірки та реєстрацію особи здійснює перевірку об’єктів регулювання.

Перевірка здійснюється шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання в процесі їх виробництва, зберігання, переробки та транспортування. За результатами перевірки складається акт перевірки особи, яка підлягає реєстрації.

За результатами розгляду заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та на підставі акта перевірки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області зобов’язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації особи протягом 10 робочих днів. Рішення про відмову в реєстрації надається особі у письмовій формі.

Підставами для прийняття рішення про відмову реєстрації особи може бути:
● невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;
● виявлення зараження об’єктів регулювання, потужностей (об’єктів) виробництва та обігу об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;
● відсутність в особи можливостей та потужностей для виконання фітосанітарних заходів, а також виявлення недостовірної інформації, зазначеної в заяві, про що зазначається в акті перевірки.

Підставами для прийняття рішення про скасування реєстрації можуть бути:
● скасування державної реєстрації особи як юридичної особи;
● неповідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у встановлений термін;
●систематичні порушення вимог щодо боротьби з карантинними організмами та невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора, щодо вжиття особою фітосанітарних заходів, які виявлені під час проведення планових перевірок;
●виявлення неодноразових порушень вимог, щодо інспектування, огляду, нагляду та фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання, що ввозяться особою, під час проведення планових перевірок.

У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо місцезнаходження або місця проживання, організаційно-правової форми, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів (за їх наявності) та форми власності особа зобов’язана подати протягом 10 робочих днів до ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області відповідну інформацію у письмовій формі.

Особам, зареєстрованим в ГУ Держпродспоживслужби, надається реєстраційний номер та вносяться дані до Реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання.

Реєстрація є необхідною передумовою для проходження будь-яких фітосанітарних процедур, в тому числі оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката.

Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області застерігає, що згідно статті 47 Закону України «Про карантин рослин», особи які не провели реєстрацію відповідно до статті 27 цього Закону, несуть відповідальність за порушення законодавства у сфері карантину рослин.

Для проведення реєстрації звертайтеся в управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за адресою: вул. Старообрядницька, 34, тел. (0552) 26-36-13 та державних фітосанітарних інспекторів у районах області.