Нові критерії оцінки ступеня ризику у сфері насінництва та розсадництва

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області повідомляє про затвердження Урядом критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва. Також визначено періодичність здійснення планових заходів державного нагляду(контрою) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 року № 23).

Нормативно-правовий акт спрямовано на впровадження ризик – орієнтованого підходу до проведення перевірок у зазначеній сфері, що дає можливість організувати здійснення державного нагляду (контролю) на належному рівні. Це дозволить визначити коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику і врегулювати кількість та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Постановою передбачено систему балів оцінювання показників , за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Суб’єкт господарювання відноситься до одного з трьох ступенів ризику за сумою балів, які нараховано за всіма критеріями відповідно до шкали балів : незначний ступінь ризику – від 0 до 20 балів ; середній ступінь ризику – від 21 до 40 балів ; високий ступінь ризику – від 41 до 100 балів.

В залежності від ступеня ризику визначається і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва : незначний ступінь ризику – не частіше одного разу на п’ять років ; середній ступінь ризику – не частіше одного разу на три роки ; високий ступінь ризику – не частіше одного разу на два роки.

Більш детальну інформацію можна отримати, ознайомившись з постановою КМУ від 16.01.2019 року № 23.