До уваги виробників посадкового та насіннєвого матеріалу томатів та перцю, а також суб’єктів господарювання, що планують їх експорт до країн Європейського співтовариства

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області у відповідності до повідомлення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформує про наступне.

26 вересня 2019 року Європейською Комісією прийнято Рішення по реалізації     (ЄС) 2019/1615 щодо встановлення екстрених заходів для попередження проникнення та розповсюдження в рамках Союзу Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (далі – Рішення), яке діє з 1 листопада 2019 року по 31 березня 2022 року.

Даним Рішенням, з метою захисту від проникнення та розповсюдження Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) на території Європейського Союзу, дозволяється здійснювати імпорт та реекспорт садивного матеріалу, в тому числі насіння томатів (Solanum lycopersicum L.) та перцю (Capsicum annuum), до країн-членів Європейського Союзу виключно з дотриманням фітосанітарних вимог, визначених статтею 6 Рішення.

Наразі, умовами імпорту до країн Європейського Союзу садивного матеріалу, в тому числі насіння Solanum lycopersicum L. та Capsicum annuum, є те, що:

(а) вказані рослини для садіння походять з третьої країни, вільної від вказаного організму, як це встановлено відповідною національною організацією із захисту рослин відповідно до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів. Ця інформація повинна бути вказана у фітосанітарному сертифікаті в розділі “Додаткова декларація”;

(b) вказані рослини для садіння походять із зони, вільної від вказаного організму, як це встановлено відповідною національною організацією із захисту рослин відповідно до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів. Назва цього району повинна бути вказана у фітосанітарному сертифікаті в графі “місце походження”;

(c) якщо вказані рослини для садіння походять із третіх країн або районів, відмінних від тих, які вказані в пунктах (а) і (b), вони повинні відповідати наступним вимогам:

(с1) у випадку вказаних рослин для садіння, крім насіння:

  • вони були вирощені на виробничій ділянці, яка зареєстрована і контролюється національною організацією із захисту рослин у країні походження і, як відомо, не містить зазначеного організму на підставі офіційних обстежень, проведених у певний час з метою виявлення цього організму;

а також

  • вони вирощені з насіння, яке походить з областей, вільних від вказаного організму, або пройшли офіційне тестування по вказаному організму на репрезентативному зразку з використанням відповідних методів, і тестами було встановлено, що вони не містять вказаного організму. Посилання на тестування повинно бути включено в “Додаткову декларацію” фітосанітарного сертифіката.

Повинна бути доступною інформація, яка забезпечує простежуваність вказаних рослин для садіння до місця їх виробництва;

(с2) у випадку насіння, був проведений офіційний відбір і тестування для вказаного організму на репрезентативному зразку з використанням відповідних методів, і тестами було встановлено, що зразки не містять зазначеного організму. Посилання на тестування повинно бути включено в “Додаткову декларацію” фітосанітарного сертифіката.

На сьогоднішній день Україна не має статусу вільної країни від Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), встановленого відповідно до міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, тому не може експортувати садивний матеріал, в тому числі насіння Solanum lycopersicum L. та Capsicum annuum, згідно пункту (а) статті 6 Рішення.

Виходячи із зазначеного, при намірі суб’єктами господарювання здійснити імпорт та реекспорт до країн Європейського Союзу садивного матеріалу, в тому числі насіння Solanum lycopersicum L. та Capsicum annuum, необхідно дотримання однієї із зазначених вимог, окрім пункту (а) статті 6 Рішення.

З Рішенням можна ознайомитись на офіційному сайті Держпродспоживслужби в розділі “Фітосанітарні вимоги країн”.

З метою дотримання фітосанітарних вимог країн учасниць Європейського Союзу та попередження затримок при здійсненні експортних операцій, просимо взяти до уваги зазначену інформацію.