Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) змінило підхід до відбору та перевірок декларацій на ризик-орієнтований, який дозволить перевірити максимальну кількість поданих декларацій, оптимізувати процес проведення перевірок та підвищити ефективність проведених повних перевірок
декларацій силами уповноважених осіб НАЗК.
Такий підхід базується на ідентифікації невідповідностей (ризиків) за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК), оцінці виявлених ризиків та визначенні показника рейтингу ризику декларації.
Це такий собі фільтр з трьох етапів, який допомагає проаналізувати всі декларації та визначити ті з них, які мають найвищий рейтинг ризику.
Детальніше про ЛАК
ЛАК є одним із видів фінансового контролю, який проводить НАЗК відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. ЛАК є саме тим інструментом, який дозволяє програмними засобами Реєстру ідентифікувати невідповідності відображених у декларації відомостей даним реєстрів, оцінити їх. За допомогою
ЛАК здійснюється оцінка ризиків декларації, результатом якої є розрахований показник рейтингу ризику.
Крім того, виявлення у декларації невідповідностей за результатами ЛАК є підставою для проведення повної перевірки такої декларації уповноваженою особою НАЗК.
ЛАК здійснюється наступним чином:
• порівняння даних у декларації з даними реєстрів, банків даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ (шляхом звірки таких відомостей);
• виявлені за результатами порівняння даних невідповідності вважаються ідентифікованими ризиками в декларації;
• до даних декларації застосовуються формули, які дозволяють виявити ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, ознаки порушення обмежень щодо одержання подарунків чи сумісництва та
суміщення діяльності;
• спрацювання хоча б однієї з формул вважається ідентифікованим ризиком;
• кожен виявлений у декларації ризик має ваговий коефіцієнт.
Сума вагових коефіцієнтів всіх ідентифікованих ризиків є розрахованим показником рейтингу ризику декларації. В такий спосіб здійснюється оцінка ризиків декларації.
Усі декларації, до яких застосований ЛАК, ранжуються за значенням показника рейтингу ризику (від більшого до меншого), який враховується при обранні способу перевірки декларації – автоматизовано чи уповноваженою особою НАЗК.
Детальніше про новий підхід НАЗК до відбору та перевірок декларацій у читайте тут.
Про нову функцію для полегшення процесу заповнення декларації читайте тут.
НАЗК продовжить детально роз’яснювати про те, як працюватимуть нові інструменти, тож слідкуйте за офіційними сторінками НАЗК у Телеграм та Фейсбук.
Посилання: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/novyy-pidhid-do-vidboru-ta-perevirokdeklaratsiy-yak-zdiysnyuetsya-logichnyy-ta-aryfmetychnyy-kontrol-deklaratsii/