Безпечність питної води Херсонщини на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області проводиться постійна робота щодо реалізації повноважень у сфері державного санітарно-епідемічного нагляду за станом питного водопостачання населення.

Відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 контроль безпечності питної води здійснюється у місцях водозаборів. Під час гігієнічної оцінки безпечності питної води у місцях водозаборів поверхневих та підземних джерел питного водопостачання попередньо визначаються питомі сумарні альфа- і бета-активності за показниками.

З метою належного контролю за безпечністю питної води фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області постійно проводиться просвітницька робота з підприємствами питного водопостачання щодо систематичного внутрішнього виробничого контролю за якістю питної води шляхом проведення лабораторних досліджень на підконтрольній території Херсонської області.

У разі встановлення фактів невідповідності питної води за фізико-хімічними, радіаційними, мікробіологічними показниками, відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10, така інформація доводиться до відома споживачів та вживаються заходи по встановленню причин забруднення води, а також вживаються заходи щодо їх усунення.