Законодавство у сфері карантину рослин

Закон України “Про карантин рослин”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Указ Президента України 31.01.2006 № 81 “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1994 № 38 “Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин”

Указ Президента України 13.04.2011 № 464 “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 651 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрований в Мін’юсті 07.03.2012 №380/22912

Наказ Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 22.12.2005 № 731 “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.11.2006 № 690 “Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання”

Наказ Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 № 716 “Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 червня 2012 року “Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 №384 “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин”

«Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ  карантинних бур’янів», затверджена наказом Міністерства аграрної політики   України від 27.01.2005 №40

«Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука», затверджена наказом Міністерства аграрної політики   України від 28.03.2005 №117

Кодекс України про адміністративні правопорушення

ДСТУ 3355—96 ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РОСЛИННА «Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1030 “Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року №1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.09.2013 №534 “Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення”

Закон України Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України

Наказ міністерства аграрної політики від 21.10.2015 №401 “Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

Закон України про гуманітарну допомогу